Vant Skandinavisk innovasjonspris

11.04.14: Brøttet-prosjektet i Drammen er kåret til Skandinavias mest innovative NoDig prosjekt. -Båsum Boring AS er stolt over å ha bidratt til prosjektet og dermed til denne gjeve prisen. Det sier avdelingssjef Dag Espen Båsum.

Vil ta NoDig et skritt videre

06.03.14: -Det er mulig å gjennomføre gravefri tilkobling av vannledninger fra et hus og ut til en offentlig vannledningen. Med moderne boreteknologi kan dette bli en realitet, men det er fortsatt en vei å gå.

”Kirurgiske inngrep” i Drammen

08.09.13: Tenk deg at beboerne i 121 leiligheter oppdager at vannledningen har grodd helt igjen etter 40 års bruk. Problemet er at vannledningene, som er på totalt 5000 meter, ligger på tre til fem meters dyp.

Les mer om Utblokking

Utblokking

Utblokking av eksisterende VA rør er en effektiv måte å skifte ut gamle rør på. Metoden er rask, rimelig og meget miljøvennlig. Man kan oppdimesjonere gammelt rør, samt trekke flere rør i samme operasjon. Alt dette kan man gjøre uten å grave opp opparbeide tomter, asfalt, plen og mange andre estetiske/kostbare hindringer.
forside+energi.bmp

Energibrønner

En energibrønn er en sikker engangsinvestering som lar deg utnytte en miljøvennlig og fornybar energiressurs.
Bestillingsskjema for energibrønner her (Båsum Boring AS). 
Bestillingsskjema for energibrønner her (Båsum Boring Trøndelag AS).
forside+br__nn.jpg

Vannbrønner

En grunnvannsbrønn er en sikker engangsinvestering som gir en stabil vannforsyning selv under lange tørkeperioder. Brønnen kan etableres i nærheten av forbruker for å forhindre unødvendige lange ledninger som kan fryse.
forside+gjennomboring.jpg

Gjennomboring

Prosjekterte ledningstraseer har ofte utfordringer med å gjennomføre hele eller deler av arbeidene med konvensjonelle grøfter pga at traseen har små eller store hindringer. Noen av disse hindringene kan være bla. fjellrygger, kryssing av veier, jernbane, under opparbeide tomter, eller dere eksisterende bebyggelse står i veien, vil en gjennomboring ofte lett la seg gjennomføre.
forside+fundament.jpg

Fundamentering

Fundamentering er en teknikk som vi benytter der det er usikker grunn for etablering av bygg. En stålkjerne kan ta opp både strekk og trykklaster. Vi har moderne utstyr og dyktige fagfolk for å kunne takle alle typer grunnforhold på en sikker og rask måte.
Kopi+av+tjenester_etanol.jpg

Frostsikring

Frostsikring er meget aktuelt i vinterlandet Norge.Vi leverer miljøvennlig etanolbasert kuldebærer for varmepumper. Produktene inneholder denatuert etanol basert på fornybare råvarekilder. Dette er råvarer som brytes fullstendig ned i naturen.