Visjon om økt NoDig aktivitet

-Norske kommuner holder ikke høyt nok tempo på ledningsfornyelse. Vi skal investere 500 milliarder fram til 2030. Da trenger vi dyktige folk til å gjøre de smarte tingene til riktig tid. Nå må vi sikre gjennomføringsevnen. Det var en offensiv direktør i Norsk Vann som tok tak i en rekke utfordringer ...

Fokus på miljø og gravefri framtid

06.05.15: Den norske arbeidsgruppa i Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) «toppet laget» med noen av landets fremste eksperter på gravefrie metoder da foreningen inviterte til fagtreff i Stavanger. Båsum Boring deltok også på treffet.

Gravefritt og overvann i fokus på Hallingtreff

16.01.15: Hallingtreff er stedet der vi møter hele spekteret av bransjefolk, og her kan vi diskutere fag og oppleve et unikt fellesskap. Det mener avdelingssjef Dag Espen Båsum og anleggsleder Magnus Kristoffersen, som representerte Båsum Boring under det 18.Hallingtreff i rekken.

Les mer om Utblokking

Utblokking

Utblokking av eksisterende VA rør er en effektiv måte å skifte ut gamle rør på. Metoden er rask, rimelig og meget miljøvennlig. Man kan oppdimesjonere gammelt rør, samt trekke flere rør i samme operasjon. Alt dette kan man gjøre uten å grave opp opparbeide tomter, asfalt, plen og mange andre estetiske/kostbare hindringer.
forside+energi.bmp

Energibrønner

En energibrønn er en sikker engangsinvestering som lar deg utnytte en miljøvennlig og fornybar energiressurs.
Bestillingsskjema for energibrønner her (Båsum Boring AS). 
Bestillingsskjema for energibrønner her (Båsum Boring Trøndelag AS).
forside+br__nn.jpg

Vannbrønner

En grunnvannsbrønn er en sikker engangsinvestering som gir en stabil vannforsyning selv under lange tørkeperioder. Brønnen kan etableres i nærheten av forbruker for å forhindre unødvendige lange ledninger som kan fryse.
forside+gjennomboring.jpg

Gjennomboring

Prosjekterte ledningstraseer har ofte utfordringer med å gjennomføre hele eller deler av arbeidene med konvensjonelle grøfter pga at traseen har små eller store hindringer. Noen av disse hindringene kan være bla. fjellrygger, kryssing av veier, jernbane, under opparbeide tomter, eller dere eksisterende bebyggelse står i veien, vil en gjennomboring ofte lett la seg gjennomføre.
forside+fundament.jpg

Fundamentering

Fundamentering er en teknikk som vi benytter der det er usikker grunn for etablering av bygg. En stålkjerne kan ta opp både strekk og trykklaster. Vi har moderne utstyr og dyktige fagfolk for å kunne takle alle typer grunnforhold på en sikker og rask måte.
Kopi+av+tjenester_etanol.jpg

Frostsikring

Frostsikring er meget aktuelt i vinterlandet Norge.Vi leverer miljøvennlig etanolbasert kuldebærer for varmepumper. Produktene inneholder denatuert etanol basert på fornybare råvarekilder. Dette er råvarer som brytes fullstendig ned i naturen.