Utblokking fra 440 til 630 på Nøtterøy

22.09.14: Med svært kompliserte grunnforhold er Nøtterøy kommune er godt i gang med etablering av et nytt VA-anlegg på strekningen Grensegaten, Even Tollefsensvei og Kirkeveien. Mens 30.000 biler passerer i døgnet har entreprenørselskapet Oskar og Tormod Wike AS jobbet seg fram i samarbeid med NoDig entreprenørene Båsum Boring, Holland Boring og Olimb Anlegg. 

Satser på utvidet kontakt vestpå

10.09.14: Båsum Boring AS er blant 71 utstillere og totalt 440 deltakere under årets VA-dagane på Vestlandet i Haugesund. -Dette er den største møteplassen for norsk vannbransje, og her er det viktig at vi stiller opp og forteller hva vi kan tilby, sier avdelingssjef Dag Espen Båsum og nytilsatt anleggsleder Magnus Kristoffersen.

Klar for VA-dager i Haugesund

11.08.14: Båsum Boring skal være med på de viktigste VA-konferansene i Norge. De regionale driftsassistanse-dagene rundt om i landet seiler opp som svært viktige møteplasser for VA-bransjen. Den største av dem alle er VA-dagene på Vestlandet, som arrangeres av Driftsassistansen i Hordaland, DIHVA. 11. og 12.september.

Les mer om Utblokking

Utblokking

Utblokking av eksisterende VA rør er en effektiv måte å skifte ut gamle rør på. Metoden er rask, rimelig og meget miljøvennlig. Man kan oppdimesjonere gammelt rør, samt trekke flere rør i samme operasjon. Alt dette kan man gjøre uten å grave opp opparbeide tomter, asfalt, plen og mange andre estetiske/kostbare hindringer.
forside+energi.bmp

Energibrønner

En energibrønn er en sikker engangsinvestering som lar deg utnytte en miljøvennlig og fornybar energiressurs.
Bestillingsskjema for energibrønner her (Båsum Boring AS). 
Bestillingsskjema for energibrønner her (Båsum Boring Trøndelag AS).
forside+br__nn.jpg

Vannbrønner

En grunnvannsbrønn er en sikker engangsinvestering som gir en stabil vannforsyning selv under lange tørkeperioder. Brønnen kan etableres i nærheten av forbruker for å forhindre unødvendige lange ledninger som kan fryse.
forside+gjennomboring.jpg

Gjennomboring

Prosjekterte ledningstraseer har ofte utfordringer med å gjennomføre hele eller deler av arbeidene med konvensjonelle grøfter pga at traseen har små eller store hindringer. Noen av disse hindringene kan være bla. fjellrygger, kryssing av veier, jernbane, under opparbeide tomter, eller dere eksisterende bebyggelse står i veien, vil en gjennomboring ofte lett la seg gjennomføre.
forside+fundament.jpg

Fundamentering

Fundamentering er en teknikk som vi benytter der det er usikker grunn for etablering av bygg. En stålkjerne kan ta opp både strekk og trykklaster. Vi har moderne utstyr og dyktige fagfolk for å kunne takle alle typer grunnforhold på en sikker og rask måte.
Kopi+av+tjenester_etanol.jpg

Frostsikring

Frostsikring er meget aktuelt i vinterlandet Norge.Vi leverer miljøvennlig etanolbasert kuldebærer for varmepumper. Produktene inneholder denatuert etanol basert på fornybare råvarekilder. Dette er råvarer som brytes fullstendig ned i naturen.